Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 15 november 2017

De afgelopen ledenvergaderingen in 2015 en 2016 hebben volledig in het teken gestaan van het professionaliseren van jouw vereniging.

Nu is de tijd aangebroken dat jouw belangenvereniging SPD daadwerkelijk ‘belangrijke’ beslissingen neemt om jou als SPD’er in de toekomst beter te kunnen faciliteren.

Om dit te realiseren, worden op deze ALV ingrijpende en vernieuwende voorstellen gepresenteerd. Voorstellen die jou als lid raken.

 

Bijvoorbeeld besluiten over uitbesteding van: secretariaat, leden- én financiële administratie naar een partij die ons gaat ontzorgen. Daarnaast is een ander voorgenomen besluit de verhoging van jouw lidmaatschapstarief. Het bestuur is voornemens dit tarief te verhogen naar maximaal € 250,00 per jaar. Onderstaande tabel geeft aan wat dit voor jou gaat betekenen:

 

 

Lidmaatschap BSPD

Tarief

2018

Tarief

2017

Regulier lid

€ 200

€ 76

Register lid RS

€ 250

€ 91

Aspirant lid (geen RS)

€ 200

€ 47,50

Sympathisant

€   50

€ 50

Uitgangspunt is dat vanaf 2018 kennissessies (minimaal vijf op jaarbasis, inclusief de belastingavond) voor alle leden gratis zijn! Wij plannen wederom variaties op landelijke locatie, jouw Belangenvereniging wil op deze wijze écht bereikbaarder voor je zijn.

 

Wil jij als actieve SPD’er op deze speciale avond je stem laten gelden, meld je dan snel aan op: secretariaat@bspd.nl

 

Programma ledenvergadering

18.30 - 19.00 uur           Inloop met broodjes

19.00 - 19.05 uur           Opening ledenvergadering

19.05 - 19.10 uur           RS-commissie update

19.10 - 19.15 uur           PR-commissie update

19.15 – 20.15 uur          Presentatie toekomst en impact voor de BSPD

20.15 – 20.30 uur          Pauze

20.30 – 21.15 uur          Presentatie begroting 2018

21.15 – 21.25 uur          Aftreden/Benoemen nieuwe bestuursleden 

21.25 – 21.30 uur          Afsluiting ledenvergadering

 

Tevens is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich de komende jaren actief willen inzetten voor de belangenvereniging.

Iets voor jou? Meld je vooraf aan via secretariaat@bspd.nlals jij als SPD’er actief en zichtbaar mee wil werken aan de verdere toekomst van jouw BSPD,

 

Locatie

Regardz ‘De Eenhoorn’ te Amersfoort. Het adres is: Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH  te Amersfoort. Goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer.

 

PE-punten

Belangenvereniging SPD Registerleden (RS) ontvangen bij deelname: 1 PE punt.