RFM-lid Resi Dinjens over softskills in het cm:nieuwspanel

Toen ik 30 jaar geleden in de horeca de overstap maakte van gastvrouw naar administratief medewerker, werd me door veel collega’s verteld dat ik daar spijt van zou gaan krijgen. Op een administratie zou ik alle klantcontacten kwijt zijn waardoor ik alleen nog maar bezig kon en mocht zijn met mijn vak.

Nu terugkijkend moet ik mijn ex-collega’s voor wat betreft de eerste paar jaar van mijn werkzaamheden gelijk geven. Het jaar dat ik deze overstap maakte was echter ook het jaar dat bij ons op het bedrijf de eerste minicomputers/personal computers werden geïntroduceerd. Tot dat moment werd de boekhouding nog gedaan op mainframes.

Verandering
Met de introductie van de mc/pc is ook de verandering van de werkzaamheden op de administratie begonnen. Destijds ben ik begonnen als een datatypiste en was vooral mijn productie belangrijk. We waren met vijf collega’s op de administratie die alle geschreven administratieve gegevens verwerkten in het mainframe. De grote bulkverwerking van gegevens gebeurde zelfs nog met ponskaarten. Van daaruit werd de facturatie aan de klanten verzorgd en de betalingen aan de crediteuren. De jaarrekening werd opgesteld door het hoofd van de administratie en was het sluitstuk van al onze werkzaamheden.

Na de introductie van de pc werden steeds meer van onze werkzaamheden overgenomen door computers. Het grote voordeel hiervan was dat er steeds meer aandacht kon worden besteed aan de controle en analyse van de gegevens dan aan de simpele in- en uitvoer.

Vaktechneut met softskills
Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat de boekhouder/administrateur van vandaag een excellente vaktechneut moet zijn maar dat hij eveneens moet beschikken over goed ontwikkelde ‘softskills’. Hij moet namelijk in staat zijn om de output van de computer en zijn analyses daaruit te vertalen naar rapportages in begrijpelijk Nederlands.

Maar wat zijn softskills? De omschrijving op Wikipedia dekt volgens mij het best de lading en luidt als volgt: ‘Softskills (begrips- of zachte vaardigheden) zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Hiermee wordt bedoeld het ontwikkelde vermogen om de eigen competentie in praktische vaardigheden en kennis om te zetten. Softskills zijn een aanvulling op de hard skills, de vaktechnische kennis die voor het beroep nodig is. In het Vlaams worden deze softskills omschreven als ‘vakoverschrijdende eindtermen’.’

Onderhoud
Omdat iedere afgestudeerde of nog studerende SPD‘er echt over de nodige vakkennis beschikt, hard skills, behoeft deze alleen onderhouden te worden. Mijns inziens worden softskills echter veel te weinig behandeld in de opleiding (ik ben bijna klaar met mijn studie). Zelfs ik betrap me er vaak op dat ik ondanks mijn horeca-opleiding – waar ik  getraind werd in het contact met klanten – vaak niet in staat ben om mijn vakkennis zo te vertalen dat de boodschap die ik wil overbrengen ook duidelijk wordt voor de opdrachtgever(s).

Bron + foto: cm:web