Registerlid Luut Nijdam schrijft als nieuwspanellid mee aan het cm: nieuwspanel: 'Modernisering Kleine Ondernemersregeling'

In het cm: nieuwspanel gaat Luut Nijdam dit keer in op een recente wijziging in de btw-omgeving, namelijk de modernisering van de kleine-ondernemersregeling. Of eigenlijk: het vervallen daarvan. ‘Voor echt kleine ondernemers kan het verstandiger zijn de fiscus te vragen in plaats van per kwartaal per jaar aangifte te mogen doen.’

Elke btw-plichtige ondernemer moet elke maand volgend op een kwartaal btw-aangifte verzorgen en het verschuldigde bedrag moet op de laatste werkdag van deze maand op de rekening te staan van de fiscus. Uitstel aanvragen omdat je in de maand juli met vakantie bent is niet mogelijk! Mocht je een dag te laat zijn dan krijg je een gele kaart in de vorm van een waarschuwing. Mocht je verzuimen aangifte te doen (wat vaak voorkomt bij starters) dan gaat de fiscus je een geschatte aanslag opleggen. Dit bedrag is altijd zeer fors!

Terugdraaien van boete

Gelukkig is dit altijd weer terug te draaien (na de aangifte) maar de boete van 65 euro moet altijd betaald worden. Veel ondernemers laten hun aangifte verzorgen door een externe adviseur. Het is dan wel zaak dat deze adviseur tijdig over de benodigde bescheiden beschikt om een goede aangifte te kunnen verzorgen die vervolgens ook nog op tijd betaald kan worden.

Wat is de kleine-ondernemersregeling?

Gelukkig is er nu nog de kleine-ondernemersregeling (KOR): mocht je op jaarbasis per saldo slechts 1.345 euro btw verschuldigd zijn dan hoef je niets af te dragen. Mocht je boven dit bedrag zitten dan is er recht op een reductie mits het per saldo verschuldigde bedrag niet meer bedraagt dan 1.884 euro. Het niet verschuldigde bedrag dient wel als overige bate opgevoerd te worden in de winst- en verliesrekening. Veel starters en mensen die er een klein zaakje bij hebben zijn gebaat bij deze regeling.

Een miniem te betalen bedrag kan opgevoerd worden in de een na laatste regeling op btw aangifte formulier zodat men niets hoeft te betalen en de aangifte dus slechts een formaliteit is en zelfs nog op de laatste werkdag verzonden kan worden omdat er toch niets betaald hoeft te worden. Mochten er bij het opstellen van de jaarrekening van de cliënt nog correcties doorgevoerd moeten worden dan heeft dat vaak geen gevolgen door de btw.

Wat houdt de modernisering in?

Dit alles wordt met ingang van 1 januari 2020 ‘gemoderniseerd’. Kort gezegd komt de huidige KOR te vervallen. Mocht je omzet permanent onder de 20.000 euro blijven, dan kun je om vrijstelling vragen van de btw-plicht. Deze vrijstelling dient dan wel op uitgemaakte facturen vermeld te worden.

Een nadeel van deze vrijstelling is dat in rekening gebrachte btw dus ook niet meer verrekend kan worden. Veel starters doen in de eerste jaren vaak grote investeringen. De btw in deze investeringen zou dan niet verrekend meer kunnen worden. Zullen veel startende en kleine ondernemingen hiervoor gaan kiezen? De verwachting is dus dat veel kleine ondernemers niet gaan kiezen voor de ‘modernisering’ van de KOR en toch graag btw-plichtig willen blijven.

Mijn advies

Zo worden wij weer opgescheept met veel onnodig werk en met het verzorgen van aangiftes met minimale te betalen bedragen. Die ook nog tijdig afgedragen dienen te worden! Want de boete die blijft gelden. Mijn advies is dan ook om de fiscus in deze gevallen te vragen om in plaats van per kwartaal per jaar aangifte te mogen doen.

Auteur: Luut Nijdam (lid registercommissie BSPD)