Waar staan we voor?

Belangenvereniging SPD

De Belangenvereniging SPD is onmisbaar als belangenbehartiger van SPD-ers en aspirant SPD-ers. De vereniging telt momenteel ruim 1.200 leden. Het begrip aspirant SPD-er kent bij ons een brede betekenis. Mensen die begonnen zijn met de propadeusefase (=MBA, Moderne Bedrijfsadministratie) vallen onder dit begrip. Het al dan niet behalen van het getuigschrift is niet maatgevend.

 

Onze doelen

Wij richten ons daarbij op de volgende doelen:

·         Blijvende erkenning van SPD door het bevorderen van de bekendheid van SPD
·         Bekendheid van de Belangenvereniging SPD
·         De belangenbehartiging met betrekking tot SPD
·         Niveauhandhaving van SPD

 

Uiteraard hebben deze doelen een algemeen karakter. Om deze doelstellingen te concretiseren worden dan ook regelmatig plannen uitgewerkt.

 

Folder

De folder over onze vereniging kunt u in PDF formaat downloaden.....