LEGO Serious Play bouwresultaten BSPD

Vorige maand bouwden leden aan de toekomst van onze vereniging!

 

Twee vliegen in één klap. Wij hebben op 10 september 2019 letterlijk spelenderwijs kennis gemaakt met LEGO Serious Play én tegelijkertijd gebouwd aan mogelijke nieuwe toekomst perspectieven van onze vereniging. Met dank voor de aangename professionele begeleiding van Emiel van Kalken en Edwin de Vos.

 

Waarom LEGO Serious Play?

 

LEGO ligt voor de hand, het is speelmateriaal dat we gebruiken. Steeds bekender wordt deze methode binnen het Lego bedrijf zelf is geboren. Bepaalde fundamentele grondwaarden van de methode zijn dan ook dezelfde als die van LEGO. Door je fantasie te gebruiken kun je spelen met ideeën en context. De opgedane kennis en ervaring zal je in het werk versterken als team of als individu

 

Serieus Spelen …

Serious Play, het lijkt een contradictie, serieus en spelen tegelijk. Serieus spelen doe je met een doel, een bedoeling. Het maakt nieuwe verbindingen in je hersenen. De koppeling tussen je ledematen en je hersenen spelen een belangrijke rol tijdens het ontwikkelen van de kennis. Maar vooral om te delen en leren van elkaars bouwwerk wat de gedachte van de bouwer is. Met plezier kijken wij als bestuur terug naar dinsdag 10 september jl. Verfrissend om te zien hoe iedereen met de Lego stenen bezig was. Verrassend welke gedachten, ideeën en visie in en achter elke bouwwerk zitten. Zo leerden wij elkaars denkbeelden echt op een zichtbare wijze kennen.

 

 

Bouw resultaten
De actieve bouw-bijdrage van de leden op deze avond betekent voor ons als bestuur veel. Van bevestigend tot verademend waren alle toekomst bouwwerken. Wij zien een rode draad die goed overeenkomt met de rode draad die wij als -nieuw- bestuur zien voor ons allen


Door je beeld te bouwen wordt je visie sterker, door toe te lichten waarom je dát bouwde en welke Lego stenen daarin een bijzondere betekenis hebben gaat jouw beeld bij een ander leven. Het bestuur nodigt jou daarom van harte uit om samen naar de bouwresultaten te kijken.


Wil jij weten welke toekomst mogelijkheden er met Lego gebouwd zijn door leden van onze vereniging?

Houd dan je email goed in de gaten voor de eerstvolgende Bijzondere Ledenvergadering!