FAQ

Examens

Is de inzage van de uitslag van een examen zinvol?

Als je een 5 hebt als cijfer is het zeker zinvol om te gaan kijken op de zaterdag die daarvoor bestemd is. Alleen als je een 4 of lager hebt is de kans kleiner, maar niet onmogelijk. Je moet er rekening mee houden dat er twee correctie ronden zijn geweest en dat als je kunt wijzigen het meestal maar een paar tiende van een punt is en dan heeft het bij een 5 wel zin, maar bij een 4 en lager meestal niet. Soms kan het ook zinvol zijn om in te zien wat je fout hebt gedaan  Je kunt daar dan van leren voor het volgende examen.

 

Bachelor-masterstelsel

Wat is het Bachelor-masterstelsel? 

Het bachelor-masterstelsel is een uitwerking van de afspraken die de Europese ministers van Onderwijs in de zomer van 1999 in Bolonga hebben gemaakt.In deze Bolongaverklaring is afgesproken om in de komende tien jaar te komen tot èèn Europese hoger onderwijsruimte met onderling vergelijkbare graden.

 

Het voeren van de titel

Degenen die een volledige HBO studie succesvol hebben afgerond met 240 European Credits (vroeger in de oude telling 168 studiepunten) zijn gerechtigd de titel Bachelor te voeren.De titel welke afgestudeerde studenten SPD Bedrijfsadministratie mogen dragen is 'B ec' (Bachelor of Economics), achter hun achternaam in kleine letters.Ik hoop met onderstaand bericht enige duidelijkheid te scheppen. Diegenen die een volledige HBO studie succesvol hebben afgerond met 240 European Credits (vroeger in de oude telling 168 studiepunten) zijn gerechtigd de titel Bachelor te voeren. In 2002 is inderdaad het Bachelor/Master-systeem ingevoerd. Op dat moment heeft NGO ENS, de vereniging van gezamenlijke erkende SPD-opleiders, een keus gemaakt voor de toevoeging Business Administration. Daarmee mogen afgestudeerde SPD’ers de titel Bachelor of Business Administration voeren. Vanaf dat moment zijn er dan ook getuigschriften afgegeven waarop deze titel vermeld staat. De Nederlandse overheid heeft echter besloten dat vanaf december 2005 alle HBO-opleidingen geaccrediteerd moesten worden door de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. In 2002 was de hele regelgeving rondom deze accreditatie nog erg vaag en onduidelijk. Na verloop van tijd werden de eisen en wensen van ditzelfde NVAO duidelijker en hieruit bleek, dat er vanuit het NVAO een sterke voorkeur bestond om SPD aan te laten sluiten bij een andere titulatuur, nl. Bachelor of Economics. NGO ENS heeft gemeend hieraan gehoor te moeten geven. Concreet betekent dit dat de titulatuur veranderd is van BBA naar B ec en dat er nu nog uitsluitend getuigschriften worden uitgegeven waarop deze laatste titel vermeld staat. De combinatie SPD en de Bachelortitel zegt in het bedrijfsleven overigens genoeg om uw werkgever ervan te overtuigen dat u een financiële professional bent, of u nu BBA of B ec op uw getuigschrift heeft staan. Wij zullen de opleiders erop wijzen dat verwijzingen naar de BBA-titel vervangen moeten worden door B ec daar waar noodzakelijk.Met vriendelijke groet,Frank Bakker Voorzitter NGO ENS.

 

Wat betekent dit voor SPD Hogeschoolstudenten?

Rond je een SPD-studie bij een hogeschool af, dan mag je de bachelortitel voor je naam zetten * Een  titel waar je zowel in Nederland als in het buitenland je kennis kunt aantonen.* Let op: de bachelor-titel wordt niet verkregen bij de opleiding AA-accountant, de kort HBO- en post HBO-opleidingen. 

 

Wat zijn de gevolgen voor het hoger onderwijs?

Studenten aan universiteiten volgen een wetenschappelijke bacheloropleiding van ten minste drie jaar. Daarna hebben zij de titel Bachelor en kunnen ze uitstromen of nog en èèn- of meerjarige wetenschappelijke masteropleiding volgen aan de universiteit. De hogescholen verzorgen beroepsgerichte bacheloropleidingen. Na het afronden van hun studie hebben studenten in het hoger beroepsonderwijs (HBO) een bachelorgraad. Daarnaast kunnen ook wettelijk erkende beroepsgerichte masteropleidingen ontwikkelen. Studenten die aan een hogeschool of universiteit afstuderen mogen zelf kiezen of zij de Nederlandse titel voeren of een internationale graad.