Lidmaatschap

Dit zijn de voordelen als je lid wordt:

  • Een gratis abonnement op het tijdschrift cm: voor de financieel professional met ambitie (€ 229,- voor niet-leden, €49,- voor studenten, tarief 2019, excl. btw) en toegang tot de artikelendatabase cmweb
  • Bezoek van thema-avonden voor permanente educatie en het onderhouden van je netwerk.
  • Korting op diverse congressen en andere evenementen 

Sluit je vandaag nog aan bij BSPD door je hier aan te melden! 

 Als alternatief voor het gewone lidmaatschap bieden wij het registerlidmaatschap aan.  Het registerlidmaatschap is mogelijk voor de leden die in het bezit zijn van het SPD-diploma. Een registerlid mag de beschermde titel RS voeren (Register SPD-er). Een registerlid krijgt toegang tot een eigen Register op deze website en toont hierin aan dat hij/zij permanente educatie volgt. Bij voldoende PE-punten ontvang je het registercertificaat.   

 Het studentenlidmaatschap is alleen van toepassing als je studeert bij één van de opleiders van NGO/ENS.

 NB: De BSPD communiceert digitaal met haar leden. Indien een lid de factuur per post wil ontvangen wordt € 10,- per jaar aan administratiekosten in rekening gebracht.  

 

De tarieven voor het lidmaatschap bedragen in 2019: 

Regulier lid € 200,- per jaar 

Registerlid € 250,- per jaar en eenmalig € 50,-

Aspirant-lid (RFM) € 200,- per jaar en eenmalig € 50,-

Studerend lid (geen RS) € 200,- per jaar

Sluit je vandaag nog aan bij BSPD door je hier aan te melden! 

 

Opzeggen / wijzigen van het lidmaatschap

Een opzegging of wijziging van het lidmaatschap van de Belangenvereniging kan alleen plaatsvinden per ultimo van het lopende of volgende kalenderjaar en moet voor 1 december van het lopende kalenderjaar worden gemaild naar secretariaat@bspd.nl. Je ontvangt altijd een bevestiging van deze opzegging of wijziging.  


Wijzigen van persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres kan je wijzigen door een mailtje te sturen naar secretariaat@bspd.nl