Lidmaatschap

Onderstaande tarieven voor het lidmaatschap in 2018 zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 15 november 2017.

De tarieven voor het lidmaatschap bedragen in 2018: (tarief 2017)

Regulier lid € 200,- per jaar (€ 76,-)

Registerlid € 250,- per jaar (€ 91,-) en eenmalig  € 50,- (€ 45,-) 

Studerend lid (geen RS) € 200,- per jaar (€ 47,50)

Sympathisanten € 50,00 per jaar (€ 50,-)

 

Als lid van de BSPD geniet je de volgende voordelen: 

  • Een gratis abonnement op het Tijdschrift cm: voor de financieel professional met ambitie (€ 205,- voor niet leden, €49,- voor studenten, tarief 2017, excl. BTW) en toegang tot de artikelendatabase cmweb: . 
  • Bezoek van thema-avonden voor permanente educatie en het onderhouden van je netwerk.
  • Korting op diverse congressen en andere evenementen 

Lid worden? Schrijf je hier in.

 

Als alternatief voor het gewone lidmaatschap bieden wij het registerlidmaatschap aan.  Het registerlidmaatschap is mogelijk voor de leden die in het bezit zijn van het SPD - diploma. Een registerlid mag de beschermde titel RS voeren (Register SPD-er). Een registerlid krijgt toegang tot een eigen Register op deze website en toont hierin aan dat hij/zij permanente educatie volgt. Bij voldoende PE-punten ontvang je het registercertificaat.   

Het sympathisantenlidmaatschap is bedoeld voor leden die vanwege een ander lidmaatschap reeds het vakblad cm: ontvangen. 

Het studerendlidmaatschap is alleen van toepassing als je studeert bij 1 van de opleiders van NGO/ENS.

 

NB: De BSPD communiceert digitaal met haar leden, indien een lid de factuur per post wil ontvangen wordt € 10,- per jaar aan administratiekosten in rekening gebracht.  

 

Opzeggen / wijzigen van het lidmaatschap

Een opzegging of wijziging van het lidmaatschap van de Belangenvereniging kan alleen plaatsvinden per ultimo van het lopende of volgende kalenderjaar en moet voor 1 december van het lopende kalenderjaar worden gemaild naar secretariaat@bspd.nl. U ontvangt altijd een bevestiging van deze opzegging of wijziging.