Vervolgopleidingen

Financiële professionals zijn in hun organisatie vaak een belangrijke schakel op allerlei terreinen. Veel SPD’ers voelen daarom de interesse en soms noodzaak tot verdere verdieping. Welke opleidingen sluiten het meest nauw aan?

 

Economie. Deze wetenschap bestudeert hoe de mens met schaarse middelen handelt om in zijn behoeften te voorzien. We onderscheiden enkele deelterreinen zoals:

    -   algemene economie

    -   bedrijfseconomie

    -   fiscale economie en

    -   commerciële economie.

 

Accountancy. Dit vakgebied richt zich op controles en auditing. Hierbij gaat het vooral om:

    -  EDP-auditing

    -  financial auditing

    -  operational of internal auditing

    -  forensic auditing.

 

Controlling. Dit vakgebied richt zich op de beheersing van de bedrijfsvoering binnen een organisatie. Financiën vormen hierin een belangrijk aandachtsveld.

 

Informatievoorziening. Dit onderwerp wordt in toenemende mate belangrijk. Het kan hierbij gaan om zowel operationele informatievoorziening als voorzien in besturingsinformatie en verantwoordingsinformatie.