Opleidingen

Het SPD-getuigschrift

Als financieel professional heb je vele carrièremogelijkheden. Ontwikkel je daarom met de geaccrediteerde HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie in bedrijfsadministratie.

Met de keuze voor de specialisatie Accountancy verbreed je daarnaast je mogelijkheden om ook in het werkveld van de accountant aan de slag te gaan. Je studeert af met het officiële getuigschrift.

Met dit officiële getuigschrift toon je aan dat je de specialist bent in bedrijfsadministratie en informatievoorziening, zowel in het mkb als bij grotere organisaties.

Vanaf 2014:  Na het behalen van het SPD-getuigschrift mag je de titel BSc voeren (Bachelor of Science). Dit geeft aan dat je geslaagd bent voor een hogere beroepsopleiding (HBO) die voor het grootste deel gericht is op accountancy, finance, informatica en communicatiesystemen.  Zie onderstaand knipsel BIJLAGE REFERENTIELIJST INTERNATIONALE HERKENBAARHEID TITULATUUR HOGER BEROEPSONDERWIJS uit de staatscourant van 19 december 2013.  

titel HBO SPD bedrijfsadministratie

Het betreft alleen een aansluiting bij de internationale standaard, die ook geldt voor de getuigschriften van voor 2014 en vanaf 1981 voor de geslaagden voor het staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie en SPD1en2.   

Bij een (engelstalig) CV kan je als opleiding vermelden:  

HBO SPD Bedrijfsadministratie (BSc). 

 


 

Voor 2014:   

Na het behalen van het SPD-getuigschrift mag je de titel BEc voeren (Bachelor in Economics). Dit geeft aan dat je geslaagd bent voor een hogere beroepsopleiding (HBO) in de economische wetenschappen.  Hiervoor werd de titel Bc gehanteerd, dit staat voor de latijnse benaming Baccalaureus of Bachelor in het engels. De wijziging van Bc naar Bec had tot doel om ook het vakgebied aan te geven.  

 


 

Vanaf 1981:  Het staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie wordt opgenomen in de Wet op het voortgezet onderwijs.  De baccalaureus HBO-opleiding SPD Bedrijfsadministratie wordt dan beheerd door de Informatie Beheer Groep. Deze instantie verstrekte ook de deelcertificaten en uiteindelijk het diploma SPD Bedrijfsadministratie.

NB: 

1. Het mag wel, maar is niet gebruikelijk dat de titel BSc voor of achter de naam wordt genoteerd in brieven of op visitekaartjes.

2. Ben je registerlid, dan kan je de titel RS achter je naam vermelden. Het is wel gebuikelijk om dit te doen, evenals andere beschermde titels zoals RA, RB, RC geeft dit aan dat je in een register bent ingeschreven en voldoet aan de voorwaarden van dit register, waaronder de toetsing op permanente educatie (PE).

 


 

Meer informatie over (internationale) erkenning van het SPD-getuigschrift: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-35337

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2013, nr. 528477, houdende een wijziging van de Regeling andere toevoeging aan wo-graden in verband met het vaststellen van de referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs en het vaststellen van graden met toevoegingen

https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/recognition-of-your-dutch...

You can ask EP-Nuffic to provide an AC declaration (free of charge). An AC declaration states that your profession is regulated (protected) in the Netherlands. It only applies to professions in the EU, Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland, and is issued in English.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoo...

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Register_Opleidingen_Hoger_Onderwijs

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Vlaamse_Accreditatieorganisatie

https://www.nvao.net/veelgestelde-vragen/wat-het-verschil-tussen-een-get...

http://www.bspd.nl/faq