Commissies

Registercommissie

 

Deze commissie is belast met het waarderen van cursussen, praktijksessies, bijeenkomsten et cetera. Daarbij wordt gekeken naar niveau van het onderwijs/de kennisoverdracht en naar de inhoud van de stof die de cursisten wordt aangeboden.

 

De registercommissie wordt vanuit het bestuur aangestuurd door Ake Sikkema. Daarnaast zijn Jan van Zaane, Chris Buijsen en Luut Nijdam lid van deze commissie.

 

PR-Commissie

De PR-commissie houdt zich bezig met de PR voor de vereniging en haar leden en bestaat uit Jan Velner, Stanley Schardijn, Jolanda Karstens (Bestuur) en Minne van der Neut.