BSPD door de jaren heen

Geschiedenis BSPD

 

De Belangenvereniging SPD is opgericht in 1986 als een studentenvereniging die toezag dat de indertijd elf opleidingsinstituten op de juiste manier de studenten voorbereidden op het staatsexamen.
In de loop der jaren is het aantal taken fors uitgebreid en is er niet alleen aandacht voor studenten aan SPD-opleidingen, maar juist ook voor degenen die hun SPD-diploma hebben bemachtigd. De oprichting van het SPD Register in 2002 is hierin de belangrijkste mijlpaal.
Momenteel is de BSPD naast belangenvereniging ook een netwerkorganisatie die SPD’ers met elkaar in contact brengt en informatie-uitwisseling stimuleert.