Algemene ledenvergadering op 9 april 2014

Aan de leden van de Belangenvereniging SPD,

Graag nodig ik u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 april 2014. Plaats van handeling:

              Regardz de Eenhoorn

              Koningin Wilhelminalaan 35

              3818 NH Amersfoort (recht tegenover het station)

 

Het programma van de avond is als volgt:

 

18:30 uur           Ontvangst met koffie, thee en broodj

19:15 – 20:15    De financiële professional in het post-initiële

                          onderwijs, presentatie door

                          mevrouw N. Kroon, directeur Associatie

20:15 – 20:45    Pauze

20:45 – 21:45    Algemene ledenvergadering

 

Welke trends en ontwikkelingen kunnen we waarnemen in het post-initiële economische opleidingsdomein, waarin de SPD-opleiding een belangrijke plaats inneemt? Natasja Kroon legt haar observaties over het post-initieel onderwijs in het algemeen en dat van scholing voor financials in het bijzonder aan ons voor en hoopt met vragen en stellingen ook reacties uit de zaal te krijgen. Wellicht kan er gekomen worden tot een gezamenlijke visie op de invulling van de scholingsbehoefte van financiële professionals.

De agenda voor de algemene ledenvergadering vindt u als bijlage bij deze uitnodiging.

 

Belangrijk agendapunt is de presentatie van de resultaten van de ledenenquête en de daaruit voortvloeiende beleidsvoornemens van het bestuur.

 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden: Hannie Massuger (secretaris), Ton Melis (penningmeester), Ake Sikkema (bestuurslid/contactpersoon registercommissie) en ondergetekende. Behalve Ake Sikkema maakt Jan van Zaane deel uit van de registercommissie en de PR-commissie bestaat enkel nog uit Minne van der Neut, die daarmee ook contactpersoon voor deze commissie bij het bestuur is.

 

Zowel in het bestuur als in de commissies kunnen wij wel extra mensen gebruiken. Daarom vraag ik u nog eens te overwegen een bijdrage te leveren in een functie als bestuurs- of commissielid of u beschikbaar te stellen voor incidentele werkzaamheden. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden via secretariaat@bspd.nl .

 

In verband met het reserveren van de broodjes verzoeken wij u zich vóór 1 april 2014 aan te melden voor de bijeenkomst, via 

 http://www.bspd.nl/content/deelname-bijeenkomst

Registerleden ontvangen voor het bijwonen van de avond 1 PE-punt.

 

Ik zie u graag op woensdag 9 april in Amersfoort!

 

 

Met vriendelijke groet,

Marlon Markus

Voorzitter