BSPD-sessie LEGO Serious Play ‘Strategisch naar de toekomst’

De BSPD-sessie op 10 september staat in het teken van LEGO: de kleurrijke bouwsteentjes waar menig kind mee is opgegroeid. Tijdens deze sessie krijg je de unieke kans om op speelse wijze te bouwen aan de BSPD. Welke richting moet de BSPD in de toekomst kiezen om toegevoegde waarde te blijven bieden aan de leden? Als lid is dit dé kans om mee te denken over de toekomst van de BSPD en tegelijkertijd kennis te maken met de effectieve methode LEGO Serious Play. 

Van individueel bouwen…Professional Play
De sessie begint met individueel bouwen. Met een aantal snelle oefeningen zorgen de facilitators Edwin de Vos en Emiel van Kalken, beiden partner/facilitor LEGO® SERIOUS PLAY® bij Professional Play, ervoor dat je je comfortabel voelt met het bouwen en het maken van verhalen. Uit ervaring weten Edwin en Emiel dat naarmate de sessie zich verder ontvouwt, de bouwwerken en verhalen steeds rijker worden en meer diepgang krijgen. Ook raak je als deelnemer meer gefocust en in de flow.

…naar gezamenlijk beeld
Je wordt tijdens deze sessie door verschillende bouwronden geleid, waarbij je telkens verhalen met elkaar uitwisselt. Edwin en Emiel formuleren daarbij bouwuitdagingen die stap-voor-stap leiden tot de gewenste uitkomst van de sessie. Uiteindelijk wordt daarbij ook de stap van individueel naar collectief bouwen gezet om echt te komen tot een gezamenlijk beeld van de gewenste uitkomst en de weg ernaartoe. Dat gezamenlijke beeld wordt aan het eind van de sessie toegelicht en wordt vaak nog lang herinnerd.

Betrokkenheid en creativiteit
Doordat iedere deelnemer betekenis geeft aan het door hem/haar gebouwde model en een verhaal hierbij vertelt, is iedereen 100% betrokken. Ideeën en creativiteit worden optimaal benut en de methode heeft bewezen effectief te zijn voor strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie. ‘Make work feel like play!’, dat is de gedachte achter de methode waarbij je leert denken met je handen.

FacilitatorsEdwin de Vos
De rode draad door het werkzame leven van Edwin is dat hij organisaties helpt om ingewikkelde vraagstukken op effectieve wijze inzichtelijk én hanteerbaar te maken. Sinds 2005 maakt hij daarvoor gebruik van playful-methoden en -tools zoals LEGO Serious Play, The Management Challenge en Playing Lean.

Emiel van KalkenEmiel heeft jarenlange ervaring op het gebied van interim management en het trainen van medewerkers binnen voornamelijk overheidsorganisaties. Sinds een aantal jaren is hij ook getraind in de LEGO Serious Play-methode. Met deze methode heeft hij als partner binnen Professional Play al veel en diverse groepen begeleid bij transitie-, team- en andere strategische vraagstukken. 

Het begon bij LEGO
LEGO was, ruim twintig jaar terug, zélf de eerste organisatie die gebruikmaakte van LEGO Serious Play als strategische interventie – destijds om toekomstscenario’s uit te bouwen. Nog steeds wordt de methode benut voor het ontwikkelen van visie, maar in de loop der jaren zijn er talloze toepassingen bij gekomen. Centraal staat echter altijd het ontsluiten van organisatie-intelligentie.

Programma

15.00 – 15.30 uur: Ontvangst deelnemers met een kopje koffie/thee en lekkernij
15.30 – 17.00 uur: LEGO Serious Play
17.00 – 17.10 uur: Korte pauze
17.10 – 17.55 uur: Vervolg LEGO Serious Play
17.55 – 18.00 uur: Slotwoord
18.00 – 19.00 uur: Netwerkborrel

Locatie
Miele, De Limiet 2, Vianen

Overdrachtsuren
3 PE-punten (RS,RFM)

Aanmelden
Deze BSPD-sessie is exclusief voor BSPD-leden toegankelijk. Het aantal plekken voor deze sessie is 28, dus wees er snel bij als je deze kans niet wilt missen! Je kunt je kosteloos aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Klik hier om je aan te melden voor deze sessie.

Vragen
Heb je vragen over deze BSPD-sessie? Neem dan contact op met Marie-Thérèse Schlatmann: mt.schlatmann@bspd.nl of 06 - 200 13 628.