BSPD Nieuwsbrief Mei 2017

Woensdag 17 mei a.s. bepaal jij de toekomst van onze vereniging!

 

In de editie van maart vertelden wij jou al het centrale thema:

“Verantwoording en professionaliseren naar 2025”. In deze ledenvergadering gaat het bestuur je deelgenoot maken van overwegingen om de vereniging verder te professionaliseren en welke toegevoegde waarde dit voor jou als lid van de belangenvereniging kan bieden.

 

Wil jij echt actief invloed hebben over de toekomst … kom dan op woensdag 17 mei a.s. naar de Algemene Ledenvergadering!

 

Het huidige bestuur heeft samen met jou in de afgelopen twee jaren verder gebouwd aan de (meerjaren) toekomst van de belangenvereniging SPD. Dit is gezien de dynamische omgeving waarin onze vereniging zich beweegt met telkens nieuwe kansen, maar eveneens zoveel bedreigingen geen gemakkelijke opgave. Het bestuur dient hier continu steeds adequaat op te anticiperen.

 

Daarom zijn op dit moment individuele bestuursleden drukdoende met het draaiende houden van jouw vereniging. Het bestuur beseft dat wanneer zij op de huidige weg doorgaat jouw ambities en doelstellingen slechts gedeeltelijk behaald kunnen worden…

 

Een nieuwe moderne opzet van onze vereniging biedt voor jou als (register)lid veel voordelen, maar …hier hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan voor jou en alle andere leden!

 

Het bestuur nodigt jou daarom van harte uit om hier tijdens deze bijeenkomst verder over te discussiëren en samen met jou mee te denken over hoe wij dit gezamenlijk mogelijk gaan maken!

 

Jij kunt je nu nog aanmelden! Email naar: secretariaat@bspd.nl voor jouw speciale avond die jij als lid van de belangenvereniging SPD niet mag missen. 

 

Programma ALV

 

18.30 uur – 19.00 uur        Inloop met broodjes

19.00 uur – 19.05 uur        Opening

19.05 uur – 20.15 uur        Toekomst Belangenvereniging SPD

20.15 uur – 20.30 uur        Pauze

20.30 uur – 20.45 uur        Uitreiking certificaten RS leden

20.45 uur – 21.30 uur        Algemene ledenvergadering met begroting 2018.

 

Locatie

Vergadercentrum Regardz “De Eenhoorn”,  Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH te Amersfoort.

 

PE punten

Alle SPD Registerleden (RS) ontvangen bij deelname 1 PE punt.

 

Het bestuur neemt graag met jou samen beslissingen op 17 mei a.s.