BSPD kiest voor VDH Bestuurszaken

BSPD kiest voor VDH Bestuurszaken

De economie draait op volle toeren, de markten en de beurzen reageren hectisch. Binnen deze dynamische context is het van groot belang dat de leiding van een onderneming op korte termijn kan beschikken over haar financiële cijfers waarbij buiten kijf staat dat deze cijfers ook betrouwbaar zijn. Daarnaast is de financiële wereld volop in transitie: schaalvergroting, snel voortschrijdende digitalisering, automatisering en financiële cybercrime. Dit vraagt om betrouwbare financiële specialisten die in staat zijn een organisatie via bestuurlijke informatievoorziening te adviseren en waar nodig bij te sturen bij het nemen van financiële beslissingen. Hier is de SPD-er bij uitstek de administratief financieel specialist binnen het vakgebied bedrijfsadministratie. Tevens beschikt de SPD-er over control vaardigheden om functies te bekleden waaronder hoofd administratie, manager finance & control en CFO. Het werk van de SPD-er wordt daarom de komende jaren alleen maar belangrijker. Toch gebeurt dat werk vaak op de achtergrond. Om dit vakgebied goed over het voetlicht te brengen is er de Belangenvereniging SPD (BSPD).


De Belangenvereniging SPD (BSPD) is de vereniging die de belangen behartigt van de afgestudeerde SPD-er en van de SPD student. De BSPD zet het vakgebied bedrijfsadministratie op de kaart, bewaakt de waarde van het SPDgetuigschrift, beheert het register van Register SPD-ers en biedt leden de mogelijkheid hun kennis up-to-date te houden.

De BSPD heeft ervoor gekozen om zich professioneel te laten ondersteunen door een externe partij. Na een uitgebreide marktverkenning heeft de BSPD gekozen voor VDH Bestuurszaken (www.vdhbz.nl). VDH Bestuurszaken uit Den Haag is een bestuurskantoor met gerenommeerde opdrachtgevers waaronder Nive (de Nederlandse Vereniging voor Managers), de Koning Willem I Stichting en het VSB Vermogensfonds. VDH Bestuurszaken is een bestuurskantoor dat zich richt op het ondersteunen en ontzorgen van besturen / bestuurders van verenigingen, stichtingen en (vermogens)fondsen.

        

Gert van der Houwen, directeur VDH Bestuurszaken en Ferry Boot, Voorzitter BSPD ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.