Andere sites

Alles over software en aanverwante onderwerpen voor accountants- en administratiekantoren.

Op Accountantsonline.nl vindt u o.a. het laatste nieuws uit de accountancy branche, een nieuwsbrief, achtergronden, kennis, veel links, forum en uittreksels.

Webportal gericht op Accountants- en administratiekantoren. Actuele informatie over administratie, software en fiscale zaken.

De Nederlandse Associatie voor Examinering verzorgt de examinering van Basiskennis Boekhouden, Praktijkdiploma Boekhouden PDB, Moderne Bedrijfsadministratie MBA en diverse andere examens. Zij beheert het register Financieel Manager (RFM) waar de geslaagden voor het MBA-diploma zich voor kunnen inschrijven. 

Belastingdienst

Het CBP ziet er op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als onafhankelijke instantie op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat de privacy van burgers ook in de toekomst voldoende gewaarborgd blijft.

Website voor studerende en afgestudeerde accountants

De nieuwsdienst, www.fiscalenieuwsbrief.nl biedt iedereen de mogelijkheid om dagelijks het fiscale nieuws uit de belangrijkste (fiscale informatie)bronnen op het internet te ontvangen. Deze site is gratis toegankelijk.

FiscAlert geeft in heldere taal tekst en uitleg over beleggen, verzekeringen, belastingen en andere praktische geldzaken.

Gezamelijke website van de SPD opleiders die vertegenwoordigd zijn in het NGO.

Informatiebeheergroep verzorgde de inschrijving en administratieve afhandeling van de landelijke SPD examens voor de hoofdfase t/m juli 2001. Onder de rubriek "Examens en diploma" vindt u informatie over de SPD examens die per december 2001 afgenomen worden door de Stichting Associatie.

Weekblad waarop iedereen die in het bezit is van een volledig SPD-diploma GRATIS geabonneerd kan worden. Todat je 45 jaar bent, dan moet je betalen voor een abonnement. Het blad is grotendeels gericht op vacatures.

Site bedoeld als informatieve bron voor startende ondernemers. Er is veel aandacht besteed aan de vele aspecten van het ondernemersschap, zoals het opstellen van een stappen- en ondernemingsplan en de fiscale aspecten en financiële overwegingen van het ondernemen.

Juréco heeft voor alle SPD-vakken een na elk examen bijgewerkte studie- en/of repetitiehulp. Ook zijn er studentvriendelijke boeken Belastingrecht voor SPD met examens en uitwerkingen die allemaal zijn aangepast aan het nieuwste belastingregime (4x PDL, 12x SPD, 12x AA) en voor MBO/plus (27x MBA en 16x MEAO).

Onder de naam SPD Begeleiding verzorgt de Kring van Leidse Repetitoren sinds 2003 onderwijs voor enkele van de examens van de opleiding SPD Bedrijfsadministratie. Juist voor enkele meer moeilijke vakken uit deze opleiding kan het nuttig zijn om van deze vorm van onderwijs gebruik te maken.

NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten - en dat aantal groeit nog steeds. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.Leden van de BSPD hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het educatieprogramma van de NOAB.  

Nederlandse Orde van Register EDP-auditors

Stichting NOVAK (Nederlandse Organisatie van Accountants en Accountantskantoren) stelt zich ten doel deelnemers (AA Accountants) zo effectief en efficiënt mogelijk te laten functioneren in hun werkomgeving onder meer door het behalen van schaalvoordelen op het gebied van kennis, kunde en inkoop.

Softwarepakketten.nl bevat inzicht in meer dan 4.500 softwarepakketten voor ondernemers. Met tevens aanvullende onderwerpen als: XML standaards, internetboekhouden en onderzoek van softwarepakketten.

SRA

Samenwerkende RA/AA kantoren 

Veel informatie over subsidies. Door Ministerie van Economische Zaken.

Op deze website wordt u verder op weg geholpen om de in de brochure Veilig internetten gegeven tips uit te voeren.

Slagen in de praktijk... De allereerste vereiste is natuurlijk een gedegen basiskennis. Wolters-Noordhoff biedt u vertrouwd materiaal voor al uw praktijkopleidingen. Altijd Compeet, Actueel en Examengericht.