Controlling the treasury

Groep: 
BSPD
Organisator: 
VRC | NBA
Omschrijving: 

Treasury management heeft een grote invloed op de ondernemingsresultaten en de beheersing van financiële risico's. In de praktijk vormt de treasury zelf ook een bron van risico's. Daarvan hebben we al vele voorbeelden gezien. Een adequate treasury control is een hoogst noodzakelijke bedrijfsfunctie.DoelstellingDeze cursus geeft inzicht in de opzet en inrichting van de treasury organisatie, de beschrijving van treasury processen en verdeling van verantwoordelijkheden. Aan de hand van praktijkcases worden de verschillende treasury risico's uitgelegd en worden de toepasselijke control maatregelen besproken. Na afloop heeft u een duidelijk en praktisch hanteerbaar treasury control framework, waarbij evenwichtig aandacht wordt besteed aan de beheersing van financiële risico's (exposure control) en van operationele risico's (process control).InhoudDe dag start met een inleiding in de positionering en taken van een treasury functie. De nadruk ligt hierbij op een corporate omgeving. Vervolgens worden op gestructureerde wijze verschillende aspecten van de treasury behandeld en wordt besproken op welke wijze risico's beheerst kunnen worden. Gedurende de dag gaat u aan de slag met mini-cases waarin de verschillende aspecten van de treasury functie aan de orde komen. U bestudeert en bespreekt de oorzaken van de risicoÉs en de methoden ter beheersing daarvan. In groepen worden de resultaten van de mini-cases gepresenteerd. Tot slot bouwt u het control framework op uit de elementen die in de mini-cases aan de orde zijn gekomen, aangevuld met checklists. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • de plaats van treasury in een organisatie en verschijningsvormen
  • verantwoordelijkheidsverdeling en bevoegdheden
  • relatie tussen treasury control en treasury systemen
  • risico-identificatie, risico-analyse en de vertaling naar beheersmaatregelen (exposure- en process control)
  • de toegepaste treasury instrumenten, methoden en technieken en de daaraan klevende risico's
  • informatievoorziening

eze cursus behandelt de in de corporate praktijk meest gebruikte financiële instrumenten Íwaaronder derivaten- om hun specifieke eigenschappen te kunnen plaatsen binnen het control framework. Er wordt niet in detail ingegaan op de werking van de individuele instrumenten. Wilt u wel meer weten hierover dan verwijzen wij u naar de cursus 'Financiële instrumenten'. Bestemd voorFinanciële professionals die in de praktijk met onderdelen van treasury management te maken hebben. U bent op zoek naar een gestructureerde benadering van de materie, zodat u treasury control kunt inpassen in een business control concept.Meer informatie op https://www.nbavrc.nl/Cursus-detail/?cdid=204861.

Datum: 
do, 31/03/2016 - 09:30 tot 17:00
Plaats: 
Nieuwegein
Locatie: 
Fletcher Hotel
Kosten: 
Afhankelijk van uw keuze
Overdrachtsuren: 
6 (pe-punten)
Docent(en): 
Verschillende specialisten
Gegevens organisator
Naam: 
VRC | NBA
Adres: 
Antonio Vivaldistraat 2-8
Postcode: 
1083 HP
Woonplaats: 
Amsterdam
Landcode: 
NL
Telefoonnummer: 
020-3010330