20 maart 2019 - Algemene Ledenvergadering BSPD

Op woensdag 20 maart van 19.30 tot 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats bij het Miele Experience Center (De Limiet 2 in Vianen). De BSPD ALV is alleen toegankelijk voor leden. 

Vooraf aan de ALV vindt de BSPD sessie o.l.v. Jordi Jansen plaats (niet-leden zijn daar van harte welkom). Tijdens deze sessie voor geïnteresseerde beginners start Jordi met de uitleg van blockchaintechnologie. Daarbij wordt onder andere de relatie gelegd naar het accounting vakgebied, de registrerende motor van het economische verkeer. Hij laat het licht schijnen op de veel besproken blockchaintechnologie en alle (mis)informatie die daarmee gepaard gaat. Het is essentieel voor deze beroepsgroep dat op neutrale en realistische wijze de huidige innovaties in het Accounting vakgebied worden beschreven en uitgelegd, zodat de accountant van morgen beter voorbereid de toekomst tegemoet kan gaan. Je krijgt, indien gewenst, na de sessie de toegang tot diverse gratis onderwijskanalen voor eventuele extra verdieping. Daarbij is ruimte voor persoonlijk “maatwerk”. Lees verder.

 

Agenda ALV en vergaderstukken

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2018 luidt als volg

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Notulen algemene ledenvergadering 12 december 2018

4. Ingekomen documenten

5. Professionalisering BSPD

6. Pauze

7. Concept jaarrekening 2018

8. Verslag kascommissie 2018

9. Benoeming kascommissie- en bestuursleden

10. Bezetting commissies

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

De vergaderstukken zijn op te vragen bij het secretariaat. Stuur uw verzoek naar secretariaat@bspd.nl of bel ons op 070 - 206 01 79.

 

PE punten

Voor deelname aan de ALV zijn 2 PE punten toegekend.

 

Aanmelden en kosten

Klik hier om jezelf aan te melden voor de ALV (alleen voor BSPD leden) en/of BSPD sessie. Deelname aan de ALV en BSPD sessie is gratis. Deelname aan de BSPD sessie voor introducées is € 50,- en voor niet-leden zijn de kosten € 95,- p.p. Vooraf aanmelden is verplicht.

 

We zien u graag op woensdag 20 maart 2019!